ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 VÀ ACCUSENCE iDS-7208HQHI-M1/S

4.800.000