ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 VÀ ACCUSENCE iDS-7204HQHI-M1/S

3.100.000